partnerstwo korporacyjne

Niezwykle szeroki zakres działalności Muzeum Warszawy i Fundacji, obejmujący działalność wystawienniczą, edukacyjną i wydawniczą, pozwala nam na przygotowanie zindywidualizowanej oferty partnerskiej dopasowanej do Państwa firmy w zakresie różnorodności form współpracy i obszaru tematycznego. Zapraszamy do rozmowy o działaniach barterowych, wsparciu finansowym a także o formie nieodpłatnego świadczenia usług i darowizn rzeczowych (in kind) w formie wynikającej z profilu działalności Państwa firmy oraz potrzeb Muzeum Warszawy i Fundacji Muzeum Warszawy.
 
Kontakt:
 
Agnieszka Jarosz, Prezes Zarządu Fundacji Muzeum Warszawy
Kasia Straszewicz, Członek Zarządu Fundacji Muzeum Warszawy