nasza misja i cele

Fot. Ignacy Matuszewski

Misja dla sztuki

Fundacja Muzeum Warszawy powstała by wspierać, promować i popularyzować działalność jednego z najciekawszych muzeów w Polsce, którego eksponaty są bezcennym świadectwem historii miasta.

Misją Fundacji jest zwrócenie uwagi na Muzeum i jego wszechstronną i dynamiczną działalność poprzez wspieranie zakupów do powstającej kolekcji sztuki współczesnej oraz rozwój oferty edukacyjnej skierowanej do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

Fot. Ignacy Matuszewski
Fot. Ignacy Matuszewski

Szczególną wagę przykładamy do kształtowania postaw obywatelskich i wypracowywania technik, dzięki którym świadomy obywatel może wpływać na pozytywne zmiany w przestrzeni miasta.

Wspieramy też inicjatywy wydawnicze i dydaktyczne Muzeum. Pomagamy realizować programy edukacyjne dla dzieci i dorosłych Polaków, a także obywateli Ukrainy, dzięki którym mogą poznać i polubić Warszawę.

 

Ufamy, że dzięki zaangażowaniu Sponsorów i Darczyńców, będziemy z powodzeniem realizować główne cele Fundacji tak, aby kolejne pokolenia Warszawiaków oraz wszyscy odwiedzający Warszawę goście, mogli odkryć przeszłość miasta poprzez przesiąkniętą historią kolekcję muzealną, a także poznać współczesne oblicze tej europejskiej stolicy i jej mieszkańców, obcując ze sztuką najwyższej klasy.

Wierzymy, że współpraca Fundacji z Muzeum stanie się początkiem nowej opowieści o Warszawie.

Fot. Ignacy Matuszewski