PL  EN  FR

wydarzenia

SZTUKA WSPIERANIA – odsłona 1

FUNDACJA MUZEUM WARSZAWY WSPÓŁTWORZY WSPÓŁCZESNE OBLICZE KOLEKCJI MUZEUM WARSZAWY

Ze środków pozyskanych z darowizn finansujemy zakup prac do kolekcji współczesnej Muzeum. Ufamy, że dzięki zaangażowaniu naszych Sponsorów i Darczyńców, będziemy z powodzeniem realizować wspólne cele Muzeum i Fundacji tak, aby kolejne pokolenia Warszawiaków oraz wszyscy odwiedzający Warszawę goście mogli odkryć miasto poprzez kolekcję muzealną, prezentującą zarówno jego historyczne jak i współczesne oblicze, i sztukę najwyższej klasy.

Dzięki wsparciu Darczyńców Fundacji Muzeum Warszawy sfinansować zakup kilkunastu obiektów do kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Warszawy.

Jako pierwsza dołączyła do kolekcji Muzeum Warszawy praca Pauliny Włostowskiej Dookoła świata, którą już od stycznia 2023 można oglądać w siedzibie głównej Muzeum przy Rynku Starego Miasta. Obraz prezentowany jest w ramach cyklu „Sztuka wspierania” realizowanego wspólnie z Muzeum Warszawy.

Zbiory Muzeum Warszawy to ponad 300 tysięcy przedmiotów dokumentujących historię miasta, które nieustannie się zmienia. Aby nadążyć za rytmem Warszawy niezbędne jest rozwijanie się kolekcji muzealnej. Chcemy, aby sztuka współczesna związana z Warszawą uzupełniała kolekcję o aktualny kontekst. Wspólnie z Muzeum Warszawy rozpoczynamy cykl Sztuka wspierania, w ramach którego będziemy prezentować prace pozyskane dzięki wsparciu Fundacji oraz jej Partnerów, bez których dynamiczny rozwój kolekcji nie byłby możliwy. Pokazując miasto oczami artystek i artystów młodego pokolenia, wspólnie z naszymi darczyńcami dopisujemy nowy rozdział do historii Warszawy

Dookoła świata, z serii „Papieroplastyka”,
Paulina Włostowska; 2020
tempera jajowa na płótnie

Jako pierwszą pracę prezentujemy obraz Pauliny Włostowskiej Dookoła świata, z serii „Papieroplastyka”. Realizacja Włostowskiej jest przykładem na to, jak młoda artystka może wchodzić w dialog z klasykami powojennej awangardy, z zachowaniem lokalnej specyfiki i estetyki miasta. Artystka odwołuje się w tej serii do estetyki i ikonosfery PRL-u, a w szczególności do dawnej typografii oraz projektów grafiki użytkowej. Wykorzystuje wzorniki sprzed dekad, prowadzi badania archiwalne i wskrzesza zapomniane formy, reinterpretując je w duchu wzornictwa XXI wieku.

Paulina Włostowska (ur. 1987 ) – Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom na Wydziale Malarstwa obroniła w pracowni Jarosława Modzelewskiego. Członkini Grupy Jest. Tworzy prace malarskie, obiekty, grafiki, murale, fotografie oraz ziny. W 2011 roku wzięła udział w rezydencji artystycznej w Bilbao Arte Fundation.

Wybrane wystawy indywidualne:

  • Tworzywa sztuczne, materiały malarskie i ich zastosowanie, Miejsce Projektów Zachęty, Warszawa, 2019
  • Papieroplastyka, Polana Institute, 2020
  • Epifania Parerga, Pałac w Petrykozach, 2021

Praca jest czasowo eksponowana w Sali Fangora, 2 piętro wystawy głównej Rzeczy warszawskie


Zapraszamy do jej oglądania.

Zakup sfinansowany przez Fundację Muzeum Warszawy

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.