PL  EN  FR

Komunikat Prasowy MW

Muzeum Warszawy, jest nowoczesną i interaktywną instytucją kultury, która opowiada o Warszawie i jej mieszkańcach  w sposób wielowątkowy odnoszący się do historii, kultury i współczesności. Idea budowania wspólnoty wokół Muzeum zaowocowała powołaniem Fundacji Muzeum Warszawy przez Annę Chodzeń, Dorotę Roesler, Ewę Wilińską i Bogusława Galewskiego.
– Bez mecenatu nie byłoby ważnych i znaczących projektów, co wielokrotnie pokazała historia. Społeczna odpowiedzialność w biznesie nie jest już tylko pustym hasłem, coraz więcej firm i organizacji działa na rzecz kultury i sztuki. Rozwija się również mecenat indywidualny, wpisując się w światowy trend wspierania instytucji kultury przez osoby prywatne.  mówi Anna Chodzeń Przewodnicząca Rady Fundacji.
Fundacja Muzeum Warszawy chce rozbudzać potrzebę kształtowanie postaw obywatelskich i pokazywać, jak świadomy obywatel może wpływać na pozytywne zmiany w przestrzeni miasta. Jej misją jest zwrócenie uwagi na Muzeum, jego wszechstronną i dynamiczną działalność poprzez wspieranie zakupów dzieł sztuki współczesnej  i programów edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Fundacja wspiera też inicjatywy wydawnicze i integracyjne Muzeum, ze szczególnym uwzględnieniem programów dla dzieci i dorosłych z Ukrainy, dzięki którym mogą poznać i polubić Warszawę. Zebrane przez Fundację środki, pomogły nam zorganizować cykl oprowadzań po Warszawie w języku ukraińskim, a także inspirujące warsztaty z ikoną paryskiej sceny artystystycznej – Vava Dudu. Niedługo będziemy informować o kolejnych wspólnych projektach.
– Jednym z naszych celów jest wspieranie zakupów do powstającej kolekcji sztuki współczesnej powiązanej tematycznie z Warszawą. Chcemy, aby sztuka współczesna dokumentowała historią miasta i uzupełniała o współczesny kontekst.- mówi Agnieszka Jarosz, Prezeska Zarządu Fundacji.
Dzięki zaangażowaniu sponsorów i darczyńców, kolejne pokolenia Warszawiaków oraz wszyscy odwiedzający Warszawę goście, będą mogli odkryć przeszłość miasta nie tylko poprzez przesiąkniętą historią kolekcję muzealną, ale także poznać współczesne oblicze tej europejskiej stolicy i jej mieszkańców, obcując ze sztuką. Wierzymy, że współpraca Fundacji z Muzeum stanie się początkiem nowej opowieści o Warszawie.
Zapraszamy do kontaktu z Fundacją: 

 

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.