Małgorzata Łobocka

Fot. Ignacy Matuszewski

Zarząd

Małgorzata Łobocka

Prawniczka, audytorka wewnętrzna, specjalistka ds. zarządzania kulturą i kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Autorka strategii marketingowych i kampanii komunikacyjnych dla firm farmaceutycznych oraz placówek medycznych.

Doświadczenie zawodowe w dziedzinie kultury zdobywała w Instytucie Adama Mickiewicza, instytucji zajmującej się promowaniem polskiej kultury za granicą, oraz w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Członkini Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Prowadzi na Instagramie profil @okulturze, jedno z największych w Polsce kont dotyczących kultury i sztuki.

Fot. Klaudia Rataj